VOORWAARDEN

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door - ze vormen de basis waarop u deze website mag gebruiken. U mag de website niet gebruiken als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden. Door onze website te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt deze na te leven. Als u hierover vragen heeft, neem dan contact op met de klantenservice via info@markanthonyintl.com voordat u deze website gebruikt.

Onze site is gericht op mensen van achttien (18) jaar of ouder die in Nederland wonen. We beweren niet dat deze voorwaarden of inhoud die beschikbaar is op of via onze site, geschikt is voor of beschikbaar is op andere locaties. U stemt ermee in de website niet te gebruiken of het gebruik van de website te veroorzaken of toe te staan als enig materiaal op deze website, uw gebruik van deze website of producten die op deze website worden geadverteerd, in strijd is met de wetten van het rechtsgebied waarin u zich bevindt. Dan is deze website niet bedoeld voor uw gebruik en vragen wij u deze website niet te gebruiken.

We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of bij te werken. Controleer deze gebruiksvoorwaarden elke keer dat u onze website bezoekt om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de website.

Wie zijn we?

Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op onze website op nl.whiteclaw.com. Wij zijn Mark Anthony Brands International Unlimited Company, een bedrijf geregistreerd bij het Companies Registration Office, Ierland. Onze adres is 4th Floor, Donnybrook House, 36 - 42, Donnybrook Road, Dublin D04 WN49 en ons geregistreerde nummer is 625558. Ons BTW-nummer is 3542926LH.

U kunt per e-mail contact met ons opnemen via info@markanthonyintl.com

Gebruik van onze website

U mag deze website niet gebruiken als je jonger bent dan achttien (18) jaar oud. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, verlaat dan onmiddellijk de website. U stemt ermee in geen technische maatregelen te omzeilen die we gebruiken om ervoor te zorgen dat de website voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

U kunt deze website gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commercieel gebruik. We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen op de website. We kunnen niet garanderen dat de website of enige inhoud erop of toegankelijk is, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn of hetzelfde zal blijven - we kunnen deze wijzigen om deze te verbeteren of om wijzigingen in onze producten en onze zakelijke prioriteiten weer te geven. We behouden ons het recht voor om het gebruik van de website in het algemeen op te schorten of uw toegang tot enig deel van de website te blokkeren als we misbruik vermoeden. We behouden ons verder het recht voor om alle informatie die we hebben over uw identiteit en elk bewijs dat we hebben dat direct of indirect verband houdt met misbruik van deze website openbaar te maken. In het geval dat uw misbruik een strafbaar feit is, zullen we een dergelijke schending melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en zullen we samenwerken met die autoriteiten door alle informatie die we hebben over uw identiteit aan hen bekend te maken.

We kunnen niet garanderen dat deze website of enige inhoud erop of toegankelijk is:

 • compatibel met alle of alle hardware en software die u mogelijk gebruikt;
 • altijd of op een specifiek tijdstip beschikbaar;
 • nauwkeurig, volledig en actueel; of
 • veilig of vrij van bugs of virussen.

Onze website wordt gratis ter beschikking gesteld. De informatie op deze website wordt alleen gegeven voor algemene informatie en interessedoeleinden, en u mag er niet op vertrouwen. We raden u aan verder advies in te winnen of verdere begeleiding in te winnen voordat u actie onderneemt op basis van de informatie op deze website.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud of meningen die worden gepost op enige vorm van sociale media of ander forum dat toegankelijk is via onze website, tenzij we zelf de inhoud hebben gepost. We hebben het recht (maar niet de verplichting) om om welke reden dan ook inhoud of meningen die op onze sociale media of een ander forum zijn geplaatst, te verwijderen.

Deze website en de inhoud ervan (inclusief onze handelsmerken) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn ofwel eigendom van ons of hebben een licentie voor ons gebruik. U mag ze om welke reden dan ook niet kopiëren of gebruiken zonder onze schriftelijke toestemming.

Ons privacybeleid en cookiebeleid

Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken (inclusief informatie die via deze website wordt verzameld).

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over het type cookies dat we op onze website gebruiken en hoe u uw cookievoorkeuren kunt instellen.

Uw gedrag

Je mag niet:

 • materiaal uploaden, posten, e-mailen of anderszins verzenden dat virussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur die aan de website is gekoppeld, te onderbreken, vernietigen of beperken;
 • de servers of netwerken die met de website zijn verbonden verstoren of de procedures, beleidsregels of voorschriften van netwerken die met de website zijn verbonden, schenden;
 • jezelf voordoen als een andere persoon tijdens het gebruik van de website;
 • gedragen in een vulgaire, beledigende, intimiderende of aanstootgevende manier tijdens het gebruik van de website;
 • via de website of op sociale media of andere forums die er toegankelijk zijn, materiaal of inhoud indienen of anderszins publiceren die lasterlijk, aanstootgevend, pornografisch, beledigend of bedreigend is of die een illegale activiteit beschrijft of reclame maakt voor goederen of diensten;
 • via de website of op enige sociale media of andere forums die op de website toegankelijk zijn materiaal of inhoud indienen of anderszins publiceren die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij;
 • de website gebruiken voor enig onrechtmatig doel; of
 • de software die bij de website hoort, doorverkopen, in sublicentie geven of exporteren.

Inzendingen

U gaat ermee akkoord dat eventuele opmerkingen, suggesties of feedback met betrekking tot onze website of producten die u met ons deelt via deze website (of via een ander forum dat voor u toegankelijk is vanaf deze website, inclusief onze sociale mediaforums, e-mail- of postadressen) door ons gebruikt of gepubliceerd om onze website of producten zonder uw toestemming te ontwikkelen, verbeteren of op de markt te brengen, in Ierland en elders in de wereld, op voorwaarde dat we in het kader van marketing dergelijke opmerkingen, suggesties of feedback alleen op anonieme basis gebruiken.

Onze aansprakelijkheid jegens jou

Deze gebruiksvoorwaarden sluiten onze aansprakelijkheid (indien van toepassing) jegens u niet uit voor:

 • persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van onze nalatigheid;
 • fraude; of
 • elke kwestie die voor ons onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te proberen uit te sluiten.

Wij zijn jegens u alleen aansprakelijk voor verliezen die u lijdt als direct gevolg van onze schending van deze gebruiksvoorwaarden en die redelijkerwijs te voorzien zijn. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor zakelijke verliezen (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, bedrijfsonderbreking of verloren gegevens) of enige indirecte of gevolgschade of schade die u kunt lijden of oploopt in verband met uw gebruik, of het onvermogen om gebruik, onze website, al het materiaal dat erop is geplaatst of toegankelijk is, of alle websites die ernaar zijn gelinkt of ervan.

Mogelijk hebt u nog andere rechten die door de wet worden verleend, en deze gebruiksvoorwaarden hebben geen invloed op deze rechten, behalve als de twee niet consistent zijn. Als dit het geval is, hebben deze gebruiksvoorwaarden voorrang op alle andere rechten die u mogelijk heeft, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan.

Koppelen

We kunnen linken naar andere websites. Wanneer we dit doen, zullen we proberen het zo duidelijk mogelijk te maken dat u onze website verlaat. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor deze websites en onderschrijven ze niet. Uw gebruik van deze websites wordt beheerst door de voorwaarden van die website. U dient de voorwaarden en het privacybeleid van elke website te lezen wanneer u deze bezoekt.

Het is niet toegestaan om vanaf een andere website naar deze website te linken zonder onze schriftelijke toestemming.

Ons contract

Deze gebruiksvoorwaarden hebben alleen betrekking op uw toegang tot deze website.

Houd er rekening mee dat we niet noodzakelijk een kopie van deze gebruiksvoorwaarden bewaren. We raden u aan om er in de toekomst een kopie van af te drukken ter informatie. U kunt een pdf-versie van deze gebruiksvoorwaarden downloaden door hier te klikken.

Ons contract en alle communicatie tussen ons is in het Engels.

Geschillen

Als u een klacht heeft over deze website of een van de goederen of diensten die we leveren, dient u contact op te nemen met de klantenservice via info@markanthonyintl.com en we zullen proberen deze zo snel mogelijk op te lossen. Als we echter een geschil hebben over uw gebruik van de website of deze gebruiksvoorwaarden, zullen de rechtbanken de Ierse wet gebruiken om dat geschil te beslechten. Als u juridische stappen tegen ons wilt ondernemen, zijn we het er beiden over eens dat de rechtbanken van Ierland exclusieve jurisdictie hebben.